Regulamin

Regulamin konkursu "Złoty Paragon 2019 - Nagroda Kupców Polskich"

Wtorek, 10 lutego 2015
Regulamin konkursu "Złoty Paragon 2019 - Nagroda Kupców Polskich"

Regulamin konkursu "Złoty Paragon 2019 - Nagroda Kupców Polskich".

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem Konkursu ,,Złoty Paragon 2019 – Nagroda Kupców Polskich” zwanego dalej ,,Konkursem’’ jest firma Fischer Trading Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2/218 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000225098, zwanego dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs trwa w okresie od dnia 1 grudnia 2018 roku do 23 maja 2019 roku. 
1.3. Konkurs przebiega pod nadzorem niezależnego Instytutu Badawczego „KANTAR TNS”.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie produkty związane z rynkiem FMCG – zgodnie z kategoriami określonymi w części III Regulaminu. 
2.2. Do jednej kategorii można zgłosić tylko jeden produkt (wybrany smak/zapach, nie zaś całą linię produktową). Jeden produkt do konkursu można zgłosić tylko raz, niezależnie od liczby kategorii.
2.3. Z udziału w Konkursie wyłączone są produkty będące marką własną sieci handlowych.
2.4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie produktu poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora Konkursu: 
www.zlotyparagon.pllub www.hurtidetal.pl, w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 31 stycznia 2019 roku. W przypadku braku możliwości zgłoszenia produktu za pośrednictwem formularza elektronicznego, dopuszcza się możliwość przesłania materiałów do siedziby Organizatora na płycie CD lub przesłanie w formie elektronicznej na adres e-mail: zp2019@hurtidetal.plnastępujących informacji: 
a) Dane identyfikujące firmę oraz osobę zgłaszającego 
b) Kolorowe zdjęcie zgłaszanego produktu (wymagania techniczne: białe, jednolite tło, plik *.psd, *.tiff oraz *.jpg, rozdzielczość 300 dpi) wraz z opisem (max 500 znaków bez spacji) 
c) W przypadku, w którym Uczestnik Konkursu zgłasza produkt, których jest wyłącznym dystrybutorem konieczne jest załączenie oświadczenia o posiadaniu stosownych praw do jego wprowadzania do obrotu na terytorium Polski oraz korzystania w powyższym zakresie z jego marki, znaku towarowego i innych oznaczeń.
e) Uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić maksymalnie 1 /jeden/ produkt do kategorii.
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii pocztowych, czy Uczestnika Konkursu.
2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników Konkursu. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
2.7. Uczestnik ma prawo wycofać lub zmienić swoje zgłoszenie wyłącznie do dnia 31 stycznia 2019 roku. Stosowna informacja powinna zostać przesłana na mail: 
zp2019@hurtidetal.ploraz potwierdzona kontaktem telefonicznym.
2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby lub nazwy kategorii.
2.9.Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia bądź połączenia kategorii w przypadku, w którym zgłoszenia do jednej kategorii nie przekroczą liczby czterech.
2.10.Organizator zastrzega sobie prawo do przypisania zgłoszonego produktu do innej kategorii lub jego usunięcia, szczególnie gdy liczba zgłoszonych przez Uczestnika produktów przekracza pięć.
2.11. Zgłoszenie produktu do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie informacji związanych z produktem na stronach internetowych należących do Organizatora i Partnerów Konkursu, a także we wszelkich materiałach promujących Konkurs.
2.12. W przypadku rażącego lub wielokrotnego naruszenia zasad wymienionych w regulaminie Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.
2.13. Produkt może być zgłoszony wyłącznie przez producenta, wyłącznego importera, bądź wyłącznego dystrybutora na terenie RP.
2.14. Produkt może zostać zgłoszony do konkursu w imieniu producenta, czy dystrybutora przez  osoby trzecie (np. współpracujące agencje) - jedynie po przesłaniu do Organizatora Konkursu droga mailową, pocztową lub faxem - stosownej zgody firmy posiadającej prawa do produktu - na zgłoszenie.
2.15. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
2.16. Zgłoszenia i udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

III. KATEGORIE ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU - PRODUKTY

Napoje

1.    Herbaty czarne

2.    Herbaty owocowe

3.    Kawy (rozpuszczalne, mielone, w ziarnach)

4.    Wody (Kategoria obejmuje: wody niegazowane, gazowane i smakowe)

5.    Napoje (Kategoria obejmuje: napoje gazowane i niegazowane)

6.    Soki, nektary, syropy

7.    Napoje energetyczne i izotoniczne

Artykuły spożywcze

8.    Produkty śniadaniowe zbożowe (Kategoria obejmuje: płatki śniadaniowe, musli, pieczywo, kawa zbożowa)

9.    Makarony

10.  Dżemy, marmolady, powidła, konfitury

11.  Ketchupy

12.  Majonezy

13.  Musztardy

14.  Pozostałe przyprawy mokre i sosy (Kategoria obejmuje: chrzan, przecier pomidorowy, przyprawy do zup, sosy, dressingi, dipy, mixy, buliony)

15.  Przyprawy suche

16.  Produkty instant, fixy (Kategoria obejmuje: zupy w proszku, dania instant, fixy)

17.  Octy

18.  Dania gotowe i warzywa w słoikach, puszkach i kartonach

19.  Mrożonki

20.  Produkty garmażeryjne gotowe do spożycia

21.  Bakalie i produkty do pieczenia ciast

22.  Produkty sypkie (Kategoria obejmuje: mąki, kasze, cukry, ryże)

23.  Produkty spożywcze BIO

Nabiał

24.  Mleko

25.  Napoje mleczne

26.  Jogurty i desery mleczne

27.  Lody

28.  Serki kanapkowe, sałatkowe

29.  Sery pleśniowe i topione

30.  Sery żółte twarde

Tłuszcze

31.  Masło

32.  Margaryny i mixy

33.  Oliwy i oleje

Wędliny

34.  Wędliny na wagę

35.  Wędliny konfekcjonowane

36.  Wędliny Premium

37.  Pasztety i konserwy mięsne

Ryby i przetwory rybne 

38.  Ryby i przetwory rybne

Słodycze i słone przekąski

39.  Produkty czekoladowe paczkowane

40.  Praliny i bombonierki

41.  Czekolada w tabliczkach

42.  Słodycze nieczekoladowe (Kategoria obejmuje: cukierki, żelki, pianki)

43.  Ciastka

44.  Batony i wafelki

45.  Przekąski słone (Kategoria obejmuje: paluszki, chipsy, krakersy, prażynki, chrupki, orzeszki)

46.  Produkty impulsowe spożywcze (Kategoria obejmuje: gumy, lizaki, drażetki, dropsy)

Produkty dla zwierząt

47.  Karmy dla zwierząt

Alkohole

48.  Wina

49.  Wina musujące i szampany

50.  Wódki czyste

51.  Wódki smakowe

52.  Alkohole mocne pozostałe powyżej 18% alk. (Kategoria obejmuje: whisky, koniak, brandy, rum, gin)

53.  Alkohole pozostałe do 18% alk. (Kategoria obejmuje: wermuty, likiery, RTD, inne)

54.  Cydry i perry

55.  Piwa jasne

56.  Piwa bezalkoholowe

56a. Piwa smakowe

Artykuły higieny osobistej, chemia gospodarcza i baterie

57.  Kosmetyki pielęgnacyjne dla dorosłych

58.  Artykuły i kosmetyki pielęgnacyjne dla dzieci

59.  Artykuły higieniczne (Kategoria obejmuje: papiery, chusteczki, podpaski, inne)

60.  Środki do mycia naczyń (kategoria obejmuje: płyny do zmywania naczyń i detergenty do zmywarek)

61.  Środki do prania i płukania

62.  Środki chemiczne czyszczące i odświeżające

63.  Artykuły gospodarstwa domowego (Kategoria obejmuje: worki na śmieci, folie, gąbki do zmywania naczyń, mopy, inne)

64.  Baterie

Kategoria Specjalna: SUPER PRODUKT 
Złoty Paragon - Super Produkt (produkt, na który oddano najwięcej głosów spośród wszystkich kategorii) 

IV. NAGRODY DODATKOWE

4.1. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość wręczenia dodatkowych nagród w innych kategoriach.

V. ETAPY KONKURSU 

5.1. Konkurs „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich” składa się z czterech etapów.
5.2. W pierwszym etapie (trwającym od 1 grudnia 2018 do 31 stycznia 2019 producenci branży FMCG zgłaszają swoje propozycje pretendentów do nagrody, wypełniając formularz elektroniczny zgłoszenia w sposób określony w pkt. 2 ust. 2.4.
5.3. W drugim etapie Konkursu, trwającym od 15 lutego 2019 do 10 kwietnia 2019 roku Kupcy (właściciele sklepów detalicznych – czytelnicy miesięcznika HURT & DETAL) oddają swoje głosy na produkty i usługi, które typują jako zwycięzców, wypełniając ankietę dołączoną do lutowego wydania miesięcznika HURT & DETAL. Następnie odsyłają ankietę bezpośrednio do Instytutu Badawczego KANTAR TNS (opłacona koperta).
5.4. W trzecim etapie firma KANTAR TNS zlicza głosy i przesyła wyniki konkursu do Organizatora w terminie do 19 kwietnia 2019 roku.
5.5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 23 maja 2019 roku podczas uroczystej gali rozdania nagród.

VI. ZASADY KONKURSU

6.1. Pretendentów do nagrody zgłaszają producenci lub wyłączni dystrybutorzy, zaś Kupcy /właściciele sklepów/ oddają swoje głosy na produkty w każdej z kategorii, wypełniając ankietę. Kupcy wybierają te produkty, które sprzedawały się najlepiej w ich sklepie w roku 2018. Głosy zliczane są przez KANTAR TNS, a wyniki przekazywane do Organizatora. Zwycięzcami poszczególnych kategorii są produkty, które otrzymały największą liczbę głosów w danej kategorii. Laureaci w każdej z kategorii otrzymują prestiżową statuetkę „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”. Produkty, które zajęły dwa kolejne miejsca w danej kategorii otrzymują tytuł „Produkt wyróżniony w Konkursie Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”. 
6.2. W przypadku kategorii Nagroda Specjalna – Złoty Paragon - Super Produkt, zwycięzcą jest produkt, który otrzymał największą liczbę głosów spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu we wszystkich kategoriach. Laureat konkursu otrzyma statuetkę „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”. 

VII. PRAWA WYKORZYSTYWANIA ZNAKU

7.1. Laureatom, których produkty zwyciężyły w poszczególnych kategoriach i otrzymały prestiżowe statuetki, Organizator przyznaje prawo do bezpłatnego wykorzystywania w działaniach marketingowych znaku „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”. 
7.2. Laureatom, których produkty zajęły miejsce drugie lub trzecie w poszczególnych kategoriach, Organizator przyznaje prawo do bezpłatnego wykorzystywania w działaniach marketingowych znaku „Produkt wyróżniony w konkursie Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”. 
7.3. Uczestnicy zobowiązują się, że znak „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich” będzie przez nich używany wyłącznie w formie, wymiarach i zgodnie z wzorem graficznym przekazanym przez Organizatora.
7.4. Prawo do wykorzystywania znaków „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich” i „Produkt wyróżniony w konkursie Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich” nie może być przenoszone na rzecz osób trzecich.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Dane osobowe przekazywane przez Zgłaszającego podczas procesu zgłaszania produktu do Konkursu wykorzystane będą wyłącznie do celów związanych z przebiegiem Konkursu i obowiązkiem informacyjnym o Konkursie.
8.2. Dane osobowe przekazywane są przez Zgłaszającego dobrowolnie i przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji Konkursu a po jego zakończeniu zostaną trwale usunięte.
8.3. Zgłaszającemu przysługuje prawo wglądu, zmiany, bądź usunięcia przekazanych danych osobowych w dowolnym terminie.

8.4. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.
8.5. Administratorem danych osobowych Zgłaszającego jest firma Fischer Trading Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-112 Warszawa), przy ul. Bagno 2/218, NIP 712-290-97-55, REGON 432738352, KRS 0000225098 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
8.6. Administrator przetwarza dane osobowe Zgłaszającego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami).


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Organizator ma prawo do zmiany nazwy kategorii określonych w pkt. III, a także usunięcia, jeżeli wynika to ze zbyt małej liczby zgłoszeń do danej kategorii. 
9.2. Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w sekretariacie redakcji oraz na stronie internetowej Organizatora Konkursu: www.zlotyparagon.pl.
9.3. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: 
zp2019@hurtidetal.pl.
9.4. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
9.5. Wszelkie spory dotyczące przebiegu Konkursu oraz innych kwestii z nim związanych, w tym w szczególności dotyczące korzystania ze znaku "Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich" i znaku „Produkt wyróżniony w konkursie Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
9.6. Zgłoszenie przez Uczestnika konkursu produktu lub usługi do udziału w Konkursie jest równoznaczne z jego zgodą na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 roku.

tagi: złoty pargon,

Czytaj również