Regulamin

Regulamin konkursu "Złoty Paragon - Nagroda Kupców Polskich 2023"

Czwartek, 26 listopada 2020
Regulamin konkursu "Złoty Paragon - Nagroda Kupców Polskich 2023"

Regulamin konkursu "Złoty Paragon - Nagroda Kupców Polskich 2023"

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem Konkursu ,,Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich 2023” zwanego dalej ,,Konkursem’’ jest firma Fischer Trading Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2/218 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000225098, zwanego dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs trwa w okresie od dnia 15 grudnia 2022 roku do 25 maja 2023 roku. 
1.3. Konkurs przebiega pod nadzorem niezależnego Instytutu Badawczego „KANTAR POLSKA”.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie produkty związane z rynkiem FMCG – zgodnie z kategoriami określonymi w części III Regulaminu. 
2.2. Do jednej kategorii można zgłosić tylko jeden produkt (wybrany smak/zapach. Jeden produkt do konkursu można zgłosić tylko raz, niezależnie od liczby kategorii.
2.3. Z udziału w Konkursie wyłączone są linie produktowe oraz produkty będące marką własną sieci handlowych.
2.4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie produktu poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora konkursu: 
www.zlotyparagon.pl lub www.hurtidetal.pl, w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 31 stycznia 2023 roku. W przypadku braku możliwości zgłoszenia produktu za pośrednictwem formularza elektronicznego, dopuszcza się możliwość przesłania materiałów do siedziby Organizatora w formie elektronicznej na adres e-mail: k.paciorek@hurtidetal.pl , zp2023@hurtidetal.pl – następujących informacji: 
a) Dane identyfikujące firmę oraz osobę zgłaszającego 
b) Kolorowe zdjęcie zgłaszanego produktu (wymagania techniczne: białe, jednolite tło, plik *.psd, *.tiff oraz *.jpg, rozdzielczość 300 dpi) wraz z opisem (max 500 znaków bez spacji) 
c) W przypadku, w którym Uczestnik Konkursu zgłasza produkt, których jest wyłącznym dystrybutorem konieczne jest załączenie oświadczenia o posiadaniu stosownych praw do jego wprowadzania do obrotu na terytorium Polski oraz korzystania w powyższym zakresie z jego marki, znaku towarowego i innych oznaczeń.
e) Uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić maksymalnie 1 /jeden/ produkt do kategorii.
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii pocztowych, czy Uczestnika Konkursu.
2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników Konkursu. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
2.7. Uczestnik ma prawo wycofać lub zmienić swoje zgłoszenie wyłącznie do dnia 31 stycznia 2023 roku. Stosowna informacja powinna zostać przesłana na mail: zp2023@hurtidetal.pl oraz potwierdzona kontaktem telefonicznym.
2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby lub nazwy kategorii.
2.9.Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia bądź połączenia kategorii w przypadku, w którym zgłoszenia do jednej kategorii nie przekroczą liczby czterech.
2.10.Organizator zastrzega sobie prawo do przypisania zgłoszonego produktu do innej kategorii lub jego usunięcia, szczególnie gdy liczba zgłoszonych przez Uczestnika produktów przekracza pięć.
2.11. Zgłoszenie produktu do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie informacji związanych z produktem na stronach internetowych należących do Organizatora i Partnerów Konkursu, a także we wszelkich materiałach promujących Konkurs.
2.12. W przypadku rażącego lub wielokrotnego naruszenia zasad wymienionych w regulaminie Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.
2.13. Produkt może być zgłoszony wyłącznie przez producenta, wyłącznego importera, bądź wyłącznego dystrybutora na terenie RP.
2.14. Produkt może zostać zgłoszony do konkursu w imieniu producenta, czy dystrybutora przez  osoby trzecie (np. współpracujące agencje) - jedynie po przesłaniu do Organizatora Konkursu droga mailową, pocztową lub faxem - stosownej zgody firmy posiadającej prawa do produktu - na zgłoszenie.
2.15. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
2.16. Zgłoszenia i udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

III. KATEGORIE ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU - PRODUKTY

      Napoje

1.    Herbaty czarne

2.    Herbaty owocowe

3.    Kawy (rozpuszczalne, mielone, w ziarnach)

4.    Wody (Kategoria obejmuje: wody niegazowane, gazowane i smakowe)

5.    Napoje (Kategoria obejmuje: napoje gazowane i niegazowane)

6.    Soki, nektary, syropy

7.    Napoje energetyczne i izotoniczne


Artykuły spożywcze

8.    Produkty śniadaniowe zbożowe (Kategoria obejmuje: płatki śniadaniowe, musli, pieczywo, kawa zbożowa)

9.    Makarony

10.  Dżemy, marmolady, powidła, konfitury

11.  Ketchupy

12.  Majonezy

13.  Musztardy

14.  Pozostałe przyprawy mokre i sosy (Kategoria obejmuje: chrzan, przecier pomidorowy, przyprawy do zup, sosy, dressingi, dipy, mixy, buliony)

15.  Przyprawy suche, fixy i produkty instant

16.  Octy

17.  Dania gotowe

18.  Warzywa w słoikach, puszkach i kartonach

19.  Produkty mrożone

20.  Produkty garmażeryjne gotowe do spożycia

21.  Bakalie i produkty do pieczenia ciast

22.  Produkty sypkie (Kategoria obejmuje: mąki, kasze, cukry, ryże)

23.  Produkty spożywcze BIO i EKO


Nabiał

24.  Mleko

25.  Napoje mleczne

26.  Jogurty i desery mleczne

27.  Lody impulsowe

28.  Lody familijne

29.  Serki kanapkowe, sałatkowe

30.  Sery pleśniowe i topione

31.  Sery żółte twarde


Tłuszcze

32.  Masło

33.  Margaryny i mixy

34.  Oliwy

35.  Oleje


Wędliny

36.  Wędliny - przekąski

37.  Wędliny konfekcjonowane

38.  Wędliny Premium

39.  Pasztety i konserwy mięsne


Ryby i przetwory rybne 

40.  Ryby i przetwory rybne


Słodycze i słone przekąski

41.  Produkty czekoladowe paczkowane

42.  Praliny i bombonierki

43.  Czekolada w tabliczkach

44.  Słodycze nieczekoladowe (Kategoria obejmuje: cukierki, żelki, pianki)

45.  Ciastka

46.  Batony i wafelki

47.  Przekąski słone (Kategoria obejmuje: paluszki, chipsy, krakersy, prażynki, chrupki, orzeszki)

48.  Produkty impulsowe spożywcze (Kategoria obejmuje: gumy, lizaki, drażetki, dropsy)


Produkty dla zwierząt

49.  Karmy dla zwierząt


Alkohole

50.  Wina

51.  Wina musujące i szampany

52.  Wódki czyste

53.  Wódki smakowe

54.  Alkohole mocne pozostałe powyżej 18% alk. (Kategoria obejmuje: whisky, koniak, brandy, rum, gin)

55.  Alkohole pozostałe do 18% alk. (Kategoria obejmuje: wermuty, likiery, RTD, inne)

56.  Alkohole 0%

         57.  Piwa jasne

58.  Piwa smakowe, bezalkoholowe, cydry


Artykuły higieny osobistej, chemia gospodarcza i baterie

59.  Kosmetyki i artykuły higieniczne (Kategoria obejmuje: kosmetyki dla dorosłych i dzieci, papiery, chusteczki, podpaski i inne art. higieniczne)

60.  Środki do mycia naczyń (kategoria obejmuje: płyny do zmywania naczyń i detergenty do zmywarek)

61.  Środki do prania

62.  Środki do płukania

63.  Środki chemiczne czyszczące i odświeżające

64.  Baterie

65.  Pozostałe produkty „non food”.

        
IV. NAGRODY DODATKOWE

4.1. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość wręczenia dodatkowych nagród w innych kategoriach.

V. ETAPY KONKURSU 

5.1. Konkurs „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich” składa się z czterech etapów.
5.2. W pierwszym etapie (trwającym od 15 grudnia 2022 do 31 stycznia 2023 producenci branży FMCG zgłaszają swoje propozycje pretendentów do nagrody, wypełniając formularz elektroniczny zgłoszenia w sposób określony w pkt. 2 ust. 2.4.
5.3. W drugim etapie Konkursu, trwającym od 15 lutego 2023 do 31 marca 2023 roku Kupcy (właściciele sklepów detalicznych – czytelnicy miesięcznika HURT & DETAL) oddają swoje głosy na produkty i usługi, które typują jako zwycięzców, wypełniając ankietę dołączoną do lutowego wydania miesięcznika HURT & DETAL. Następnie odsyłają ankietę bezpośrednio do Instytutu Badawczego KANTAR (opłacona koperta). Alternatywną możliwością oddania głosu jest forma elektroniczna wypełnienia i wysłania ankiety zamieszczonej na stronie internetowej Kantar Polska.
5.4. W trzecim etapie firma KANTAR zlicza głosy i przesyła wyniki konkursu do Organizatora w terminie do 10 kwietnia 2023 roku.
5.5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 25 maja 2023 roku.

VI. ZASADY KONKURSU

6.1. Pretendentów do nagrody zgłaszają producenci lub wyłączni dystrybutorzy, zaś Kupcy /właściciele sklepów/ oddają swoje głosy na produkty w każdej z kategorii, wypełniając ankietę. Kupcy wybierają te produkty, które sprzedawały się najlepiej w ich sklepie w roku 2022. Głosy zliczane są przez KANTAR, a wyniki przekazywane do Organizatora. Zwycięzcami poszczególnych kategorii są produkty, które otrzymały największą liczbę głosów w danej kategorii. Laureaci w każdej z kategorii otrzymują prestiżową nagrodę „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”. Produkty, które zajęły dwa kolejne miejsca w danej kategorii otrzymują tytuł „Produkt wyróżniony w Konkursie Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”. 
6.2. W przypadku kategorii Nagroda Specjalna – Złoty Paragon - Super Produkt, zwycięzcą jest produkt, który otrzymał największą liczbę głosów spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu we wszystkich kategoriach. Laureat konkursu otrzyma nagrodę „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”. 

VII. PRAWA WYKORZYSTYWANIA ZNAKU

7.1. Laureatom, których produkty zwyciężyły w poszczególnych kategoriach i otrzymały prestiżowe nagrody, Organizator przyznaje prawo do bezpłatnego wykorzystywania w działaniach marketingowych znaku „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”. 
7.2. Laureatom, których produkty zajęły miejsce drugie lub trzecie w poszczególnych kategoriach, Organizator przyznaje prawo do bezpłatnego wykorzystywania w działaniach marketingowych znaku „Produkt wyróżniony w konkursie Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”. 
7.3. Uczestnicy zobowiązują się, że znak „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich” będzie przez nich używany wyłącznie w formie, wymiarach i zgodnie z wzorem graficznym przekazanym przez Organizatora.
7.4. Prawo do wykorzystywania znaków „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich” i „Produkt wyróżniony w konkursie Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich” nie może być przenoszone na rzecz osób trzecich.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Dane osobowe przekazywane przez Zgłaszającego podczas procesu zgłaszania produktu do Konkursu wykorzystane będą wyłącznie do celów związanych z przebiegiem Konkursu i obowiązkiem informacyjnym o Konkursie.

8.2. Dane osobowe przekazywane są przez Zgłaszającego dobrowolnie i przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji Konkursu a po jego zakończeniu zostaną trwale usunięte.
8.3. Zgłaszającemu przysługuje prawo wglądu, zmiany, bądź usunięcia przekazanych danych osobowych w dowolnym terminie.
8.4. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.

8.5. Administratorem danych osobowych Zgłaszającego jest firma Fischer Trading Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-112 Warszawa), przy ul. Bagno 2/218, NIP 712-290-97-55, REGON 432738352, KRS 0000225098 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
8.6. Administrator przetwarza dane osobowe Zgłaszającego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami).

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Organizator ma prawo do zmiany nazwy kategorii określonych w pkt. III, a także usunięcia, jeżeli wynika to ze zbyt małej liczby zgłoszeń do danej kategorii. 
9.2. Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w sekretariacie redakcji oraz na stronie internetowej Organizatora Konkursu: www.zlotyparagon.pl.
9.3. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: zp2023@hurtidetal.pl.
9.4. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
9.5. Wszelkie spory dotyczące przebiegu Konkursu oraz innych kwestii z nim związanych, w tym w szczególności dotyczące korzystania ze znaku "Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich" i znaku „Produkt wyróżniony w konkursie Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
9.6. Zgłoszenie przez Uczestnika konkursu produktu lub usługi do udziału w Konkursie jest równoznaczne z jego zgodą na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2022 roku.

tagi: złoty paragon , konkurs , statuetka , hurt & detal , hurt i detal , nagroda , fmcg , produkty ,